Med det menar vi att paddeltaget pågår hela tiden och 360 grader runt kajaken. Som metafor jobbar vi med oändlighetstecknet – ∞. Tecknet ger en påminnelse om att trycka ut paddeln från kroppen, hålla centrumpunkten stilla och låta paddelbladen bilda en åtta runt centrumpunkten.

Detta synsätt har blivit ett sätt att påminna oss om att låta paddeln och naturlagarna göra jobbet och fokusera på att känna efter vad som händer med paddeln och kajaken. Liknelsen att paddeln skall göra en ”åtta” är lika relevant under effektiv framåtpaddling där centrumpunkten ligger vid knäna som när man gör en sidoförflyttning med paddeln vid naveln. Eller när man ligger på rygg i vattnet och gör ett balanserande svep i vattenytan för att meditera över hur dynamiskt det kan vara att paddla.

Dessutom finns det ett värde i att hålla paddeln i ett löst grepp, gärna med halvöppen hand, eftersom det ger en avslappnad ställning som ger paddeln frihet att röra sig fritt i vattnet. Då minskar risken för att man skall skära med paddeln och tappa harmoni och balans.  Vi brukar säga att man skall inte dränka paddeln genom att trycka ner den under vattnet utan låta den flyta upp av egen kraft så den kan flyga fram från aktern till fören. Som hjälp för detta tänker vi att vi alltid skall ha fokus framför kroppen.

Så den dynamiska paddlingen handlar alltså om att se allt som en sammanhängande rörelse där paddel, kajak, paddlare och naturen blir en samverkande enhet.