Kajakleden som är 72 km lång har vi döpt till Littorinaleden och den sträcker sig från Jungfrusundsåsen i Mälaren ända ut till havsbandet vid Sandhamn. Eftersom vi har kajakbaser längs leden kan du dela upp ditt kajakäventyr som tre turer eller paddla hela leden under tre dagsetapper.

Våra kajakguider ger dig en säker och innehållsrik tur där du gör en resa i tid och rum som ger helt nya perspektiv. Vi färdas längs kanaler och sund, passerar slussar och historiska platser. Vi imponeras av snickarglädjen på grosshandlarvillor och utforskar skärgårdsbornas vattenleder och utmarker. Att paddla Littorinaleden kan vara en pilgrimsfärd och ett kajakäventyr på samma gång, i en storslagen och tankeväckande miljö.

Varmt välkommen att följa med oss längs Stockholms mest varierade och historiska vattenled.

Kontakta oss på john(at)wexplore.se eller 08/26 64 48 så berättar vi mer om vårt speciella kajakäventyr.