Kajaker

Havspaddling

1 500 kr

Att göra turer i ytterskärgården kan innebära överfarter på öppna farvatten som kräver särskild kompetens. På kursen i Havspaddling lär du dig hur du gör detta på ett säkert sätt.

Kategori:

Beskrivning

Att göra turer i ytterskärgården kan innebära överfarter på öppna farvatten. Då kan det vara bra att kunna hantera paddling i sjögång och kraftigare vindförhållanden. Under denna kurs får du utbildning i och tips på hur du rör dig på ett säkert och smidigt sätt längst ut i havsbandet.

Förkunskaper

– Kajakcertifikatet/EPP Grön

Kursmoment

– Mot-, med- och sidsjöpaddling.

– Styrtag i olika förhållanden

– Stöttning

– Räddningsövningar i sjögång

– Bogsering

– Problem- och incidenthantering.

– Navigation vid öppen kust.

Tid

6 h

Innehåll

– Kurs
– Karta och kompass
– Kikare
– Bogsersystem
– Välkomstfika

Kan hyras vid kurs

– kajakpaket 410 kr