Typ av event Grundkurs i kajakpaddling (EPP Vit)

Grundläggande kurs i kajakpaddling på Vit nivå inom Europeiska paddelpasset.

Inga event.

X
X